Shoping » Landanger / Delacroix - Chevalier
DANH MỤC CÁC BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
Mã sản phẩm: :
 

CÁC BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT  cỦA hãng

delacroix-chevalier / landanger  (france) 

-          BỘ ĐẠI PHẪU THUẬT TIM MẠCH_Major cardiovascular set

-          BỘ PHẪU THUẬT TIM MẠCH& LỒNG NGỰC_Cardiovascular & CHEST set

-          BỘ PHẪU THUẬT TIM & MẠCH MÁU – Cardiovascular surgery set

-          BỘ TIỂU PHẨU_Minor basic instrument set

-          BỘ TRUNG PHẪU_Basic instrument set

-          BỘ TRUNG PHẪU TRẺ EM_ General set child

-          BỘ ĐẠI PHẪU _ Major Surgery Set

-          BỘ PHẪU THUẬT SỌ_Craniotamy set

-          BỘ VI PHẪU THẦN KINH CƠ BẢN_Micro neuro basic set

-          BỘ VI PHẪU THẦN KINH NHỎ_Mini set for micro neuro surgery

-          BỘ VI PHẪU THẦN KINH_Micro neurosurgery Set

-          BỘ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH GHÉP CHI_Fragment and mini implant set

-          BỘ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH GHÉP CHI_Small fragment and mini implant set

-          BỘ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH LỚN THEO CHUẨN USA_Major orthopaedic set as per USA  specs

-          BỘ PHẪU THUẬT CỘT SỐNG CỔ_Halswirbelsulen set

-          BỘ PHẪU THUẬT MỔ CỘT SỐNG_Laminectomy set bandscheiben set

-          BỘ DỤNG CỤ KÉO CỘT SỐNG CỔ_Caspar cervical retractor satz

-          BỘ MỔ CỘT SỐNG_Spinal set

-          BỘ ĐOẠN CHI_Amputations set

-          BỘ ĐÈ LƯỠI HẬU PHẪU_Post analgesic set

-          BỘ GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG_Epidural set

-          BỘ CẮT AMYGDALE_Quinsy set

-          BỘ CẮT AMYGDALE BẰNG DÂY_RZ Tonsillectomy tonsil snare

-          BỘ PHẪU THUẬT XOANG_Sinogram set

-          BỘ PHẪU THUẬT MỔ XOANG_Pilonidal cyst excision set

-          BỘ PHẪU THUẬT THÔNG THỤT LỖ TAI_Ventilation tube set

-          BỘ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI ĐẶT BIỆT_Rhinoplasty extra set

-          BỘ NASAL POLPECTOMY SET

-          BỘ TẠO HÌNH MŨI_Nasal reconstruction set

-          BỘ LẤY DỊ VẬT MŨI_Foreign body nose set

-          BỘ THÔNG THỤT LỔ TAI_Ventilation tube set

-          BỘ THAY BÔNG BĂNG TAI_Ear dressing set

-          BỘ KHAY MIỆNG_Mouth tray set

-          BỘ THAY BĂNG MŨI_Dressing set

-          BỘ THAY BĂNG MŨI_Nasal dresing set

-          BỘ PHẪU THUẬT THẨM MỸ_Plastic set

-          BỘ PHẪU THUẬT HÀM MẶT CHUẨN_Maxillo facial standard set

-          BỘ PHẪU THUẬT HÀM MẶT CƠ BẢN_Maxillo facial basic set

-          BỘ PHẪU THUẬT HÀM ẾCH_Cleft palate repair set

-          BỘ PHẪU THUẬT HÀM ẾCH 14 MÓN_Cleft lip set 14 items

-          BỘ DỤNG CỤ MỔ CHÂN RĂNG_Endodontic instrument set

-          BỘ RẠCH GIÁC MẠC_Radial keratotomy set

-          BỘ PHẪU THUẬT MI MẮT_Lid surgery set

-          BỘ PHẪU THUẬT NHÃN ÁP_Glaucoma set

-          BỘ MỔ CƯỜM MẮT _ Cataract Set

-          BỘ PHẪU THUẬT PHẾ QUẢN_Bronchogram set

-          BỘ PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC_ Chest Surgery set

-          BỘ PHẪU THUẬT RUỘT THỪA ngưỜi lỚn _Appendix set

-          BỘ PHẪU THUẬT RUỘT THỪA EM BÉ_Baby appendix set

-          BỘ PHẪU THUẬT RUỘT THỪA VÀ THOÁT VỊ BẸN_Appendectomy and hernia set

-          BỘ PHẪU THUẬT MỔ BỤNG_Laparatomy set

-          BỘ PHẪU THUẬT DẠ DÀY- RUỘT_ Gastro intestinal surgery set

-          BỘ PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG_Bowel resection set

-          BỘ PHẪU THUẬT TÚI MẬT_Cholecystectomy set

-          BỘ PHẪU THUẬT TUYẾN YÊN_Pitutary instrument set

-          BỘ PHẪU THUẬT BỤNG _ General laparatomy set

-          BỘ PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP_Thyroidectomy set

-          BỘ PHẪU THUẬT TUYẾN TIỀN LIỆT_Suprapubic prostatectomy

-          BỘ DỤNG CỤ KẸP DẠ DÀY RUỘT_ Gastro intestinal clamp set

-          BỘ KẸP MẠCH MÁU_Basic set for clips and clipapplying

-          BỘ THẨM TÍCH MÀNG BỤNG_Peritonal dialysis set

-          BỘ PHẪU THUẬT  DẠ DÀY_ Magen-darm set

-          BỘ HÚT DỊCH Ổ BỤNG NGƯỜI LỚN_Adult abdominal tapping set

-          BỘ SINH THIẾT GAN_Liver biopsy set

-          BỘ SINH THIẾT MÀNG PHỔI_Pleural biopsy set

-          BỘ PHẪU TÍCH MÀNG PHỔI_Abraham pleural biopsy set

-          BỘ RỬA VÀ KHÂU VẾT THƯƠNG_Toilet and suturing set

-          BỘ LẤY MỠ NGƯỜI LỚN_Adult lumber puncture set

-          BỘ XẺ TĨNH MẠCH_Cathetersation set

-          BỘ MỔ XÁC_Mortem dissecting Set

-          BỘ KHÁM ÂM ĐẠO_Vaginal examination set

-          BỘ ĐỠ SANH_Delivery set

-          BỘ CẮT RỐN_LSCS  set

-          BỘ KHÂU TẦNG SINH MÔN_Perineum suturing set

-          BỘ DỤNG CỤ THẮT ÂM ĐẠO_Vaginal tubal ligation set

-          BỘ NONG VÀ NẠO TỬ CUNG_Dilatation and curettage set

-          BỘ PHẪU THUẬT ÂM ĐẠO CƠ BẢN_Basic vaginal instrument set

-          BỘ PHẪU THUẬT BỤNG PHỤ KHOA_Abdominal gynecological set

-          BỘ PHẪU THUẬT BỤNG ĐÁY CHẬU_Abdominoperineal resection set

-          BỘ PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG_Hysterectomy set containing

-          BỘ PHẪU THUẬT MỔ BẮT CON_Cesarian section set large

-          BỘ SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG_Cervical punch, biopsy set

-          BỘ CẮT BAO QUI ĐẦU NGƯỜI LỚN_Adult curcumcission set

-          BỘ CẮT BAO QUI ĐẦU TRẺ EM_Child curcumcission set

-          BỘ PHẪU THUẬT HẠ VỊ TRẺ EM_Pediatric laparotomy set

-          BỘ THÔNG KHÍ NGỰC EM BÉ_Chest aspiration child

-          BỘ HÚT DỊCH Ổ BỤNG EM BÉ_Child abdominal tapping set

-          BỘ PHẪU THUẬT BỎNG_Burn dressing set

-          BỘ DỤNG CỤ MỔ TRỰC TRÀNG_Rectal instrument set

-          BỘ CẮT TRĨ_Hemorrhoidectomy set

-          BỘ THẬN NIỆU_Nephrectomy set

-            BỘ TẠO HÌNH NIỆU QUẢN VÀ BỂ THẬN_ Pyeloplasty and ureteroplasty set

-          BỘ THẮT ỐNG DẪN TINH_Vasectomy-meatotomy set

-          BỘ ĐÌNH SẢN – BỘ TRIỆT SẢN

-        BỘ THÔNG TIỂU SẠN THẬN- Common duct instruments

 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm